top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on HR Capitel Oy:n tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

HR Capitel Oy:n (y-tunnus: 2606811-8), Kappelitie 6, 02200 Espoo, puh. 0207229370, hallinto@hrcapitel.fi.

 

3. Rekisterin nimi

Rekisteri koskien HR Capitel Oy:n asiakaita, kandidaatteja, yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

HR Capitel Oy:n asiakas- tai työnhakijasuhdetta koskevan rekisterin henkilötietoja käytetään muun muassa asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitoon, yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa suorahakuprosessien eteneminen ja asiakassuhteiden ylläpitäminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään muun muassa seuraavia asiakassuhteen / työnhakijasuhteen hoidon kannalta tarpeellisia tietoja: Henkilön/yrityksen yhteystiedot (Nimi, osoite, asema, sähköposti, puhelinnumero), CV, profiilit sosiaalisen median palveluista, laskutustiedot sekä muut henkilö/asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät tiedot.

 

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan haastatteluissa, sosiaalisen median palveluista, sähköpostitse, puhelimitse, asiakkailta tai hakijakandidaateilta itseltään, henkilötietorekistereiden palveluntarjoajilta.

 

7. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän asiakkaille, yhteistyökumppaneille, alihankkijoille, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovuttamista. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

8. Rekisterin suojaus ja käyttöoikeudet

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot pidetään tarkoituksenmukaisilla teknisillä toimilla suojattua. Rekisteriä käytetään henkilökohtaisilla käyttötunnuksilla ja salasanoilla. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja on sallittu vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työn kuvaan se kuuluu. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Paperilla olevat aineistot pidetään lukkojen takana, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Järjestelmän ylläpitoon osallistuvilta palveluntuottajilta, alihankkijoilta HR Capitel Oy vaatii lainmukaista tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä rekisteritietoja. 

 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen sekä poistaminen lähettämällä pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjään. Samoin rekisteröidyllä on kaikki muut Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

bottom of page